Online-funktioner för Vägen till lycka

VÄGEN TILL LYCKAS
ONLINE-UNDERVISNINGSFUNKTIONER

Ingen ifrågasätter att moraliska normer har försämrats genom årtiondena. Ett alltmer omfattande missbruk av droger och alkohol bland den yngre generationen har medfört en ökad brottslighet i skolor, städer och länder. Statistiker visar att spridningen av droger och det ökande våldet går hand i hand.

Ärlighet, anständighet och självrespekt förvanskas dagligen från många källor. Våra ungdomar utsätts för grupptryck och kommer i kontakt med illasinnade människor som försöker tjäna pengar på destruktiva sätt och förnedring utan urskillning eller betänkligheter.

Vi vet blott alltför väl att våldet inte inskränker sig till mörka bakgator och gränder. Blodsutgjutelse sker alltför för ofta i klassrum, skolmatsalar och till och med på lekplatser.

Vi är fast beslutna att ändra på detta med hjälp av Vägen till lycka – en guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft som har delats ut och distribuerats till omkring 100 miljoner människor på 100 språk.

Vägen till lycka, som började användas i skolor för 30 år sedan, skrevs i syfte att hjälpa dem som är vår framtid: våra ungdomar. För det är sant att du, som lärare, har möjlighet att åstadkomma denna positiva förändring.

Den icke-religiösa och fördomsfria Vägen till lycka har lovordats av elever, lärare, pedagoger, rektorer, professorer, direktörer, borgmästare, läkare, sköterskor, jurister, kyrkoherdar och pastorer som har använt levnadsreglerna i denna bok, och därmed hjälpt andra att leva anständiga, ärliga och lyckligare liv.

Vägen till lyckas webbsajt för onlineundervisning är tillgänglig GRATIS för lärare och ledare av ungdomsgrupper som ett väsentligt verktyg för att hjälpa till med att hejda det moraliska förfall som plågar våra samhällen och städer. Med effektiva strategier och praktiska verktyg kan det användas i klassrum och ideella lokalorganisationer.

Du kan göra skillnad genom att använda Vägen till lycka i din skola och i området där du bor. Vi står redo att hjälpa dig. Skapa ditt onlineklassrum idag.

Online-utbildningens webbsajt är byggd för att underlätta flera inlärningsmiljöer genom att ge verktyg till både lärare och elever.

  <ul>
    <li>Lärare kan använda webbsajten för att genomföra undervisningsplanen med eleverna i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev.</li>
  <ul>

    Den fullständiga lektionsplanen är inbyggd i webbsajten för online-undervisningen, som ger alla verktygen för den fullständiga undervisningsplanen.

    Lärarguiden förser en med detaljerade instruktioner för varje steg av undervisningsplanen, bland annat ytterligare instruktioner för enbart läraren, och information om hur man bedömer elevernas prestationer.

     Lektioner anpassade för eleverna tillhandahålls på webbsajten, så att eleven kan följa med på sin egen dator (om han eller hon har en sådan tillgänglig); lektionerna är också lätta att använda för lärare närhelst han behöver dem.

  Avsnittet med anslagstavlan ger läraren möjlighet att anslå elevers föredömliga svar på tavlan, så att övriga elever kan se dem; han kan här också ge meddelanden till eleverna.

  En framstegstavla tillhandahålls så att du kan hantera dina elever, granska framstegen och ge betyg till varje elev.

  Tillkännagivanden och ett meddelandesystem ger möjlighet att skicka och ta emot meddelanden till enskilda elever.

  Dessutom ingår ett elev- betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och skriva noteringar på varje.

  Alla <em>Vägen till lyckas</em> undervisningsvideor, häften och annat material kan laddas ner från webbsajten, och är i linje med lektionerna; videorna kan visas omedelbart: