VÄGEN TILL LYCKAS
UNDERVISNINGSFUNKTIONER FÖR IPHONE

Ingen ifrågasätter att moraliska normer har försämrats genom årtiondena. Ett alltmer utbrett missbruk av droger och alkohol bland den yngre generationen har medfört en ökad brottslighet i skolor, städer och länder. Statistiker visar att spridningen av droger och det ökande våldet går hand i hand.

Ärlighet, anständighet och självrespekt förvanskas dagligen från många källor. Våra ungdomar utsätts för grupptryck och kommer i kontakt med illasinnade människor som försöker tjäna pengar på destruktiva sätt och förnedring, utan urskillning eller betänkligheter.

Vi vet alltför väl att våldet inte inskränker sig till mörka bakgator och gränder. Blodsutgjutelse sker alltför för ofta i klassrum, skolmatsalar och till och med på lekplatser.

Vi är fast beslutna att ändra på detta med hjälp av Vägen till lycka – en guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft som har delats ut och distribuerats till omkring 100 miljoner människor på 100 språk.

Vägen till lyckas iPad-app för onlineundervisning erbjuds GRATIS till lärare och ledare av ungdomsgrupper, som ett väsentligt verktyg för att hjälpa till med att hejda det moraliska förfall som plågar våra samhällen och städer. Med effektiva strategier och praktiska verktyg kan det användas i klassrum och ideella lokalorganisationer.

 


  <ul>
    <li>Lärare kan använda appen för att genomföra undervisningsplanen med eleverna direkt i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev.</li>
    <li>Lärare kan, tillsammans med eleverna, steg för steg, gå igenom undervisningsplanen, så som den beskrivs i kronologisk ordning på svarta tavlan, där eleverna kan skriva svaren på uppgifterna och skriva sina uppsatser.</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Lektionsplanen är flexibel och anpassningsbar, vilket innebär att läraren kan anpassa materialet så att det passar för vilket klassrumsschema som helst eller arbeta med en befintlig undervisningsplan.</li>
    <li>Dessutom ingår ett lärarhandledningsavsnitt som innebär att läraren har hela utbildarhandledningen och lektionsplaneringen för varje lektion lätt tillgänglig, och ger honom verktyg så att han kan förbereda lektionerna och möjliggör även leverans av undervisningsplanen steg för steg med hjälp av iPad direkt i klassen.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Avsnittet med anslagstavlan ger läraren möjlighet att anslå elevers föredömliga svar på tavlan, så att övriga elever kan se dem; han kan här också ge meddelanden till eleverna.</li>
    <li>Ett tomt register tillhandahålls där information om eleverna förs in så att man har koll på dem och kan granska deras framsteg och sätta betyg på var och en.</li>
    <li>Dessutom ingår ett elev- betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och skriva noteringar på varje.</li>
    <li>Ett kungörelse- och meddelandesystem möjliggör för läraren att skicka och ta emot personligt anpassade meddelanden till och från enskilda elever</li>
  </ul>

	Alla <em>Vägen till lyckas</em> undervisningsvideor, häften och annat material kan laddas ner från webbsajten, och är i linje med lektionerna; videorna kan visas omedelbart: